Calendar

Term Dates 2021

 TERM 1 Wed 3rd Feb – Fri 16th Apr
 TERM 2 Mon 3rd May – Fri 9th Jul
 TERM 3 Mon 26th Jul – Fri 1st Oct
 TERM 4 Mon 18th Oct – Wed 15th Dec

Teacher Only Days 2021

 TERM 1 Wednesday 7th April 
   
 TERM 2 Friday 4th June